İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Lüleburgaz Hakkında Genel Bilgi

Lüleburgaz Hakkında Genel Bilgi

Lüleburgaz Kırklareli ilinin en büyük yerleşim kentidir. Lüleburgaz ilçesinin toplam alanı 1370 hektar, Lüleburgaz ilçe merkezinin denizden yüksekliği 30 metre, Lüleburgaz iklimi genel olarak yazları sıcak ve kurak, kışları ise yağışlı ve soğuktur, Lüleburgaz da genellikle kışın Balkanlardan gelen soğuk hava akımlarından etkilenmekte.

Lüleburgaz’ın Coğrafi Yapısı

Lüleburgaz Trakya Ergene çukuruna kurulmuş. E-5 Karayolu’nda merkezi konumda bir ilçe. Lüleburgaz ilçe toprakları düz ve engebesiz bir arazidedir. Lüleburgaz ilçesinde devlet çiftliği ve köy korularından başka orman yok. Lüleburgaz’da korular da meşe bodur, gürgen, kavak ve karaağaç’tan ibaret olup yaklaşık 2300 dekar. Lüleburgaz toprakları 1.ci 2.ci ve 3.cü sınıf tarım arazileridir. Dördüncü zamanda oluşmuştur. Lüleburgaz toprakları zengin ve verimli tarım arazileridir. Lüleburgaz’da özellikle akarsu kenarları alüvyonlu tapraklardır.

Lüleburgaz da önemli akarsu ilçe topraklarından geçen Ergene nehri’dir. Lüleburgaz Ergene nehri’nin en önemli kolları Lüleburgaz Büyükdere ve Karıştıran deresidir. Lüleburgaz da bunlardan başka dereler Karaağaç, Yene, Soğucak, Kavak dere, Yörük dere, Çamur dere, Ayvalı deresi, Sarıcaali deresi, Kırıkköy deresi ve Tatarköy dereleri var.

Lüleburgaz da doğal göl yok. Bölgede DSİ tarafından yapılan göletler vardır. Bunlar; Lüleburgaz Hamzabey 1, Lüleburgaz Ayvalı 2, Lüleburgaz Tatarköy 1 Lüleburgaz Ceylanköy 1, Lüleburgaz Sakızköy 2, Lüleburgaz Umurca 1, Lüleburgaz Karaağaç 1, Lüleburgaz Kırıkköy 1, Lüleburgaz Celaliye 1, Lüleburgaz Çeşmekolu 1, Lüleburgaz Ertuğrul 1, Lüleburgaz Sarıcaali 1 göletleri olmak üzere toplam 14 adet gölet ve tümünde balık vardır,

Lüleburgaz İklimi

Lüleburgaz da genellikle kara iklimi hakimdir. Lüleburgaz da iklim yazları sıcak ve kurak kışları soğuk ve yağışlıdır. Lüleburgaz da rüzgarlar genellikle kuzey doğudan eser. Lüleburgaz da yıllık ortalama yağış miktarı 500 / 600 mm. arasındadır. Lüleburgaz yıllık ortalama ısı derecesi en yüksek 41 derece ile ağustos ayında en düşük -20 derece ile şubat aylarında yaşanır.

Lüleburgaz da kar genellikle aralık ve mart aylarında yağar, Kar kalınlığı 15 cm’yi nadiren geçer, Lüleburgaz da yağışlar ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde yağar.

 Lüleburgaz Bitki Örtüsü

Lüleburgaz 82.400 hektar işlenebilir tarım arazisi olan, Lüleburgaz da en çok ekilen tarım ürünler şunlardır, Tarla bitkileri yaklaşık 76.660 hektar, hayvan yem bitkileri tarımı 2.300 hektar, bağ bahçe tarımı 15 hektar cıvarında yapılmaktadır.

Lüleburgaz da çayır ve mera arazisi 7.900 hektar, Lüleburgaz orman arazisi 2.348 hektar, diğer araziler 6.112 hektar.

Lüleburgaz’da Ulaşım

Lüleburgaz da ulaşım kara ve demiryolu ile sağlanmakta. Lüleburgaz köy yollarının 141 km asfalt, 13 km tesviye 210 km stabilize, ve 44 km ham yol olmak üzere toplam 409 km köy yolu ağı vardır. Karayolu 40 km E-5, 30 km TEM olmak üzere toplam 78 km karayolu ağı vardır.

Ayrıca Lüleburgaz a 5 km uzaklıkta Durak Mahallesi “İstasyon” tren yolu geçmektedir. Edirne İstanbul arası trenle ulaşım mevcuttur.2020 yılında İstanbul Edirne hızlı tren hat yapım çalışmaları sürmektedir.

Lüleburgazda Turizm

Lüleburgaz turizm yönünden yeterince gelişmiş bir bölge değildir. Lüleburgaz mevcut tarihi ve turistik eserler yönünden Trakya’nın Edirne’den sonra en zengin ilçesi olmasına rağmen şimdiye kadar bir müze kurulmamış olması nedeniyle Lüleburgazda yapılan kazılar sonucunda çıkarılan eserler Edirne, İstanbul ve Kırklareli müzelerinde sergilenmektedir. Lüleburgaz ilçesinde turizme yönelik şenlik ve festival yapılmakta.

Lüleburgaz’ın Tarihi Eserleri

Lüleburgaz birçok medeniyetlerin geçiş yolu üzerinde olup Lüleburgaz şehri tarihi eserler bakımından Trakya’da Edirne’den sonra en güzel ve zengin tarihi eserlerine sahiptir.

Ancak zamanla bunlardan bazıları yılların ihmaline uğramış olduğundan yıkılıp gitmiştir. Lüleburgaz tarih boyunca her devri yaşamış olup Lüleburgaz şehrindeki tarihi eserler daha çok Trak, Bizans, Roma, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yapılanlar olarak sınıflandırılabilir.

Trak tarihi eserleri Lüleburgaz’ın kuzey doğusunda bulunan Lüleburgaz Umurca Köyü Mevkii’nde Lüleburgaz Umurca tepeleri diye bilinen çifte öyükler Lüleburgaz ın Trakya devrini yaşadığını kanıtlayan tarihi eserlerdir.

Lüleburgaz Umurca köyü çifte öyüklerde 1936 yılında yapılan kazılarda çıkarılan tarihi eserler bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi bünyesinde sergilenmektedir.

Lüleburgazda Roma devri eserleri, Lüleburgaz da Romalılar Devri’nde yapılmış olduğu düşünülen bir burç ile kaleye ait bazı surlar bulunur oldukça tahrip edilmiş olup Lüleburgaz şehrinin Eski Edirne Yolu çıkışında harabe olarak göze çarpmaktadır.

Lüleburgaz da bu bağlamda eski hükümet konağının doğusunda günümüzde Zindan Baba adıyla bilinen yapı aslında Bizans eserleri burçlarından biri olup bazı değişiklikler geçirse de yapılan onarımlarla günümüze kadar ulaşmıştır.

 Lüleburgaz Osmanlı Erserleri

Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi -Lüleburgazdaki belgelere göre külliye binası, Osmanlı İmparatorluğu’nda sadrazamlığa kadar yükselen Sokullu Mehmet Paşa’dır XVI yy’nin tanınmış devlet adamlarından olup imparatorluğun siyaset ortamında son derece önemli roller üstlenen Mehmet Paşa D.1505  Ö.1579, devşirme kökenli sadrazamlardandır. Külliyenin mimarı Mimar Sinan, Orijinal de mevcut yapıların alanlarıyla birlikte yaklaşık 4.000 m²’lik bir alanıı kapladığı kabul edilen Külliye günümüze önemli yapı kayıplarıyla ulaşmış olup, güney ve batıdan Lüleburgaz Kocasinan Mahallesi kuzeyinden Lüleburgaz İnönü Caddesi Hükümet Meydanı doğudan ise Lüleburgaz İstanbul Caddesi ile çevrilidir. Lüleburgaz şehrinin tam merkezinde olup çevresi yol, işyeri, konut ve kamu yapılarıyla kuşatılmıştır.

Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Külliyesini oluşturan yapılar şunlardır

Lüleburgaz Kervansaray (Han), Tabhane (Misafirhane), İmaret, Arasta (Çarşı) ve kubbesi (Kubbealtı), Cami, Medrese, Darü’t-Talim-Muallimhane-Fetvahane (Sibyan Mektebi), Çifte Hamam, Köprü (Taş Köprü)’dür. Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Külliyesini oluşturan diğer yapıları ise çevre duvarı kapılar, helalar, suyolları ve sarnıç, kaldırım, meskenler ve saraylardır.

Kervansaray (Han)Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Külliyesinin kuzeyinde tabhane ve imaret ile birlikte doğu-batı doğrultusunda uzanan bir yapı iken 1935 yılında zamanın yerel yöneticileri tarafından yıktırıldığı için günümüzde arasta duvarına bitişik, duvar üzerine ocak ve duvar nişleri taç kapı ve giriş bölümüyle kapının batısında işlevi tam olarak saptanamayan dikdörtgen bir mekan ayakta kalmıştır.

 Tabhane (Misafirhane)Lüleburgazdaki belgelerde sözü edilen tabhaneden 2 tane olmasına karşın bugüne hiçbir eser kalmamıştır.

 İmaret  Halkın yemek ihtiyacını karşılayan 37 personelin çalıştığı bu yapıdan da günümüze hiçbir eser kalmamıştır.

Arasta (Çarşı) ve kubbesi (Kubbealtı)  Bu çarşı ve dükkanları günümüze kadar ulaşsa da orjinalliklerini büyük çapta yitirmiş. Yalnızca dua kubbesi (Kubbealtı) orjinalliğini günümüze kadar korumuş bulunmakta.

Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Cami Lüleburgaz da günümüze kadar ulaşan eserlerden olan Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa cami 1564 yılında Mimar Koca Sinan tarafından yapılmıştır. Tek kubbeli olup önünde çifte son cemaat yeri ve geniş bir avlusu vardır. Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Avlusunun üç bir yanını revaklar ve medrese odaları ile sırlanmıştır. Avluya 3 yerden giriş vardır.

Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Medresi Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Külliyesinde birinci derece eğitim işlerine cevap veren medrese caminin kuzeyinde olup revaklı bir iç avlunun güney hariç 3 yönüne bir dizi mekan şeklinde yerleştirilmiş. Medresenin ortasında konumlanan avlu ve ortasında şadırvan vardır. Bu eserler günümüze kadar fazla tahribata uğramadan kalmışlardır.

Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Fetvahane (Sibyan Mektebi) Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Caminin güneyin eğitim işlerini yüklenen bir yapıdır. Camiye 25 metre uzaklıkta, külliyenin güney çevre duvarına bitişik olarak inşa edilen yapı, alt katı sarnıç üst katı ise sibyan mektebi için kullanılmıştır. Lüleburgazda bu eser de günümüze kadar ulaşmış olup uzun yıllar kütüphane olarak kullanılmıştır.

Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Çifte HamamıLüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Külliyesinin yerleşim ve yolu kullananların temizlik işlemine yardımcı olmak amacıyla çifte hamam olarak inşa edilmiş. Çifte hamam ile cami ve medrese arasından günümüzde karayolu geçmektedir. Sokullu hamamı, soyunmalık, ılıklık, sıcaklık, su deposu, külhan ve ısıtma sistemiyle gelişmiş bir düzenleme yansıtmaktadır. Günümüze ise tahribata uğramış ve değişik amaçlarla kullanılan bazı bölümleri ulaşmıştır.

Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Köprü (Taş Köprü)Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Külliyesinin ve yerleşim ve ulaşım işlevini sağlayan köprü Ergene Nehri’nin bir kolu olan Pınarhisar Kaynarca Mevkii’inde doğan Lüleburgaz Deresi üzerindedir. Köprü Lüleburgaz şehrinin batısında Eski Edirne Yolu üzerine inşa edilmiştir. 1569 tarihinde yapılmış olup günümüzde de hala kullanılmaktadır.

Diğer Yapılar - Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Külliyesinde ana yapılar dışında son derece önemli olan ve daha çok müştemilat grubuna giren yapı ve mimari öğelerden bir kısmından günümüze ulaşmış olanlar şunlardır:

Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Cami çevre duvarı ve kapıları, tuvaletler, su sarnıcı ve yolları, kaldırım, bazı görevliler için evler ve külliye ile doğrudan ilgisi olmayan duvar.

Lüleburgaz Kadı Ali CamiiOsmanlı Padişahı Çelebi Sultan Mehmed devrinde Kumandan Gazi Ali Bey tarafından 1413-1421  yaptırılmış. Yapının adı bir zamanlar haziresinde kadı mezarları olduğundan Gazi Ali Bey Camii yerine bugünkü adına çevrilmiştir. Tek mekanlı ve kare planlı olan, üzeri kasnaklı bir kubbeyle örtülüdür. Taştan inşa edilmiştir. Minaresi kuzeybatı köşede olan yapı bugün bir duvarın çevrelediği bakımlı bir bahçe içindedir. Lüleburgaz Taş Köprü mevkiindedir.

Lüleburgazda Sur Duvarı Kalıntısı ve Zindan Baba TürbesiAntik dönemde Lüleburgaz’ında kale yerleşimi olduğu, Osmanlılar döneminde Lüleburgaz Kalesini oluşturan sur, burç ve kapılar onarılmamış bunun sonucunda eskiye ait izlerinden günümüzde Lüleburgaz Deresi’ne yaklaşık 15 metre uzunluğunda 3 metre yüksekliğindeki duvar kalıntıları kaleden geriye kalan surlardır. Bizans dönemine ait olduğu sanılmaktadır. İçinde mevcut mezardan dolayı bir bölümü türbe olarak kullanıldığından “Zindan Baba Türbesi” adıyla tanınan yapı zemin hariç iki katlı olarak inşa edilmiştir. Yapının ne zamandan beri türbe olarak kullanıldığı bilinmiyor. Halk arasında söylenen iki söylence söz konusudur. 1incisi Osmanlı Sultanı Çelebi Mehmed zamanında yaşayan, Gazi Evronos beyin bayraktarının burada gömülü olduğu, 2 incisi ise külliyenin yapımında çalışan bir ustabaşının mezarı olduğu şeklindedir. Oysa yapılan Trakya’da mevcut kale ve eserlerle gösterdikleri benzerlikten dolayı büyük bir olasılıkla Bizans dönemine ait bir kalenin burcu olarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Bugün eski hükümet konağı bahçesinde olup ziyaret edilmektedir.

Çarşı Çeşmesi (Orta Çeşme)Osmanlı Sultanı IV. Mehmed tarafından 1667’de yapılmıştır. Lüleburgaz orta çeşmesi eski adı Cedid Müslim Bey Mahallesi’nden yer alan bir meydanın merkezinde meydan çeşmesi olarak inşa edilmiş, anıtsal bir yapıdır. Taştan inşa edilen çeşme kubbe ile örtülü olup oldukça sağlam bir durumda günümüze kadar ulaşmıştır.

Lüleburgaz Zafer ÇeşmesiBalkan Savaşı 1912 sırasında Bulgar işgalinden kurtuluşun anısına yaptırılan çeşme Lüleburgaz PTT’nin karşısında, Lüleburgaz Ziraat Bankası’nın köşesindedir. 4 yüzlü meydan çeşmesi şeklindeki yapının cephelerinde çeşitli yazılara rastlanır. Güney Atalarından oğullarına armağanıdır, Kuzey Su hayattır, Doğu 7 Temmuz 1911 tarihini unutmayınız. Batı Zafer çeşmesi 1915 Çeşme 1994’te onarılmıştır.

Lüleburgaz Eski Hükümet KonağıGünümüze ulaşmayan yapının Lüleburgaz için özel bir anlamı vardır. Şehrin işgal kuvvetlerinden kurtuluş günü olan 08/11/1922 de bayrak bu yapıya çekilmiştir.

Lüleburgaz Emrullah Efendi ve Kocasinan İlkokulları Günümüze ulaşmayan bu tarihi okulların yerine yine bu adları taşıyan yeni okullar inşa edilmiştir.

Lüleburgaz Eski Evler Eski fotoğraflarda karşımıza çıkan evlerden büyük bir bölümü çeşitli nedenlerle yok olmuştur. Ancak günümüzde Dere Mahallesi’nde birkaç tanesi ayakta kalabilmiştir.

Lüleburgaz Çanakkale Şehitleri AnıtıLüleburgazİstasyon Mevkii’nde Lüleburgaz Durak Mahallesi’ndedir. 1916’da Çanakkale Savaşı’ndan dönen gaziler tarafından savaşta şehit olan arkadaşlarının anısına yaptırılmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında zarar gören anıt daha sonra onarılmıştır.

Lüleburgaz Şehitlik ve Şehitler AnıtıŞehrin E-5 üzerinden Edirne çıkışında sağ tarafta LüleburgazEdirne Bayırı Mevkii’nde Lüleburgaz şehrine hakim bir tepe üzerindedir. Vatan için ölenlerin anısına halkın ve askeriyenin de katkılarıyla 1973 yılında yaptırılmıştır. Lüleburgazda Şehitlik ve anıt çevre düzenlemesi ve mimarisiyle ilgi çeker.

Lüleburgaz Karaağaç Köyü Mülazım Mümtaz Bey AnıtıBalkan Harbi’nin en çetin ve zor çarpışmalarının yaşandığı Lüleburgaz Karaağaç Köyü deresi boyunca köyün yamaçlar mevkii diye bilinen yerinde vatan savunmasında şehitlik doruğuna erişen binlerce subay ve erlerimizden biri olan Mülazım Mümtaz Bey adına İbrahim Paşa tarafından 1912 tarihinde yaptırılmış olan mezar anıt bugün üzerinde 4 köşe Osmanlıca yazılarla çevrilmiş bir mezar sütun halindedir. Kitabesinde şehit Mümtaz Bey’in nasıl şehit düştüğü yazmaktadır.

Şehit Lüleburgaz Mustafa Yapın Mezarı 1912 Balkan Harbi şehitlerinden olduğu üzerindeki mezar taşından anlaşılan ve okunan bilgi şöyledir: Balkan Harbi’nde şehit olan Hüseyin oğlu Mustafa Yapın oğluna Fatiha. Doğum 1884- Ölüm 1912

Lüleburgaz Kasbaları;

Lüleburgaz Ahmetbey BelediyesiLüleburgaz’ın doğusunda ilçeye 25 km asfalt yolla bağlı Lülrburgaz’a komşu Lüleburgaz Evrensekiz kasabası’yla aynı güzergahta olup Lüleburgaz’ın en büyük kasabasıdır. Lüleburgaz Ahmetbey kasabasında kara ikliminin hakim olduğu Ahmetbey kasabanın ortasında Soğucak deresi geçmekte.

Lüleburgaz Büyükkarıştıran BelediyesiLüleburgaz’ın merkez ilçesinden başka ikinci bucağı olarak bilinen Lüleburgaz Büyükkarıştıran ilçe merkezine 20 km uzaklıkta olup E-5 karayolu üzerinde kurulmuş. 38.006 dekar arazisi olup 36.006 dekarıda tarıma elverişlidir. Lüleburgaz Büyükkarıştıran İklimi ılıman sayılabilir. Her iki yanından dere geçmekte. Lüleburgaz Büyükkarıştıran deresi taşkınlardan korunması için DSİ tarafından kanallara bağlanmıştır. Lüleburgaz Büyükkarıştıran bölgesi tarım alanlarında ayçiçeği, buğday arpa ve pancar ekimi yapılmaktadır. Lüleburgaz Büyükkarıştıran Belediyesi Elektrik, su ve kanalizasyon şebekesi vardır.

Lüleburgaz Büyükkarıştıran’da tarihi eserleri Bizanslar döneminden kalma su terazisi, 1622 yılından kalma Coğaloğlu Rüstem Paşa Camii, Mimar Sinan tarafından yapılan Taş Köprü, 400 yıllık Hor Hor Çeşmesi sayılabilir.

Lüleburgaz Evrensekiz Belediyesi Lüleburgaz’ın doğusunda yer alan Lüleburgaz Evrensekiz Lüleburgaz ilçe merkezine 18 km uzaklıktadır. Lüleburgaz Evrensekiz kasabası’na komşu olan Lüleburgaz Ahmetbey Kasabası gibi hızla gelişmektedir. Lüleburgaz Evrensekiz kasabanın her iki yanından da Soğucak deresi geçmektedir. Lüleburgaz Evrensekiz kasabası kara iklimine sahip bu kasabanın göl ve ormanı yoktur. İşlenebilir tarım arazisi 68.095 dekardır. Ekilen ürünler ayçiçeği buğday ve pancardır. Ayrıca Lüleburgaz Evrensekiz kasabasında büyük ve küçükbaş hayvan besiciliği de yapılmaktadır.

Lüleburgaz’da bulunan mahalle isimleri şunlardır Lüleburgaz 8 Kasım Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Kocasinan Mahallesi, Siteler Mahallesi, İstiklal Mahallesi, İnönü Mahallesi, Yıldırım Mahallesi, Güneş Mahallesi, Cumhuriyet, Fatih Mahallesi, Özerler Mahallesi, Dere Mahallesi, Gençlik Mahallesi, Sevgi Mahallesi, Barış Mahallesi, Durak Mahallesi, Gündoğu Mahallesi, Yıldız mahallesi, Yeni Mahalle, Yılmaz Mahallesi, Zafer Mahallesi,

Lüleburgaz köyleri; Lüleburgaz’ın köyleri şunlardır; Lüleburgaz Akçaköy, Lüleburgaz  Alacaoğlu, Lüleburgaz Ayvalı, Lüleburgaz Celaliye köyü, Lüleburgaz Ceylanköy, Lüleburgaz Çiftlikköy, Lüleburgaz Davutlu, Lüleburgaz Düğüncübaşı, Lüleburgaz Emirali köyü, Lüleburgaz Ertuğrul Köyü, Lüleburgaz Eskibedir, Lüleburgaz Eskitaş Köyü, Lüleburgaz Hamitabat Köyü, Lüleburgaz Hazmabey Köyü, Lüleburgaz Karaağaç Köyü, Lüleburgaz Karamusul Köyü, Lüleburgaz Kayabelli Köyü, Lüleburgaz Küçükkarıştıran Köyü, Lüleburgaz Kırıkköy, Lüleburgaz Müsellim Köyü, Lüleburgaz Oklağlı Köyü, Lüleburgaz Ovacık Köyü, Lüleburgaz Sakızköy, Lüleburgaz Sarıcaali Köyü, Lüleburgaz Seyitler Köyü, Lüleburgaz Tatarköy, Lüleburgaz Turgutbey Köyü, Lüleburgaz Umurca Köyü, Lüleburgaz Yenibedir Köyü ve Yenitaşlı Köyü.

Lüleburgaz Sahibinden ve Emlakçı’danSatılık işyeri Daire Fiyatları Güncel Bilgiler İçin Lüleburgaz Güler Emlak Danışmanları'na Bilgi Talep Formu Gönderin!

Lüleburgaz Güler Emlak Danışmanlığı Lüleburgaz Sahibinden Satılık Daireler ve Tüm Güncel Emlak Bilgilerini Sizinle Paylaşır.

Her Bireyin İyi Bir Doktoru İyi Bir Avukatı Uzman Bir Emlak Danışmanı Olmalı!

Fikret GÖKDEMİR

Gsm: 0532 794 6649

Ofis: 0288 417 1401

Mail: info@luleburgazemlakci.comKategoriler
02884171401

luleburgazemlakci.com, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir